Yayınlar

-Türkiye’de Engelli ve Genç Olmak Araştırması : Proje sürecinde yaptığımız faaliyetlerin çıktıları kitaplaştırılarak, online olarak belge haline getirilecektir. Yapılan toplantılar sürecinde engelli bireylerin belirttiği ihtiyaç ve istekler ve bu bağlamda geliştirebilecek politikalar ve uygulamalar ile ilgili detaylı bilgileri içerecektir. Araştırma, sosyal medya platformlarında ve akademik platformlarda erişime açık bir şekilde yaygınlaştırılacaktır. Bu politika belgeleri doğrudan, proje sürecinde yapılacak ulusal toplantıda yaygınlaştırılacaktır ve ilgili paydaşlara basılı şekilde dağıtılacaktır. Aynı zamanda bu kitap Braille alfabesinde bastırılarak görme engelli bireylerin, daha basit bir dille şekillendirilerek öğrenme güçlüğü ve zihinsel engele sahip bireylerin erişiminin artırılması sağlanacaktır.

-Türkiye Engelli Gençlik Politika Belgesi : Yapılacak olan “Engelsiz Toplantılar”ın çıktılarını ve bölgelerde oluşturulan ihtiyaç haritalamasını ve engellilerin isteklerini analiz ederek, ulusal zirvede oluşturulan politika önerilerini içerecektir. Bu politika önerileri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. AB Bakanlığı ve T.C. Ulusal Ajansı gibi gençlik alanında ve engellilik alanında politikaların uygulanmasında rol alan kurumlarla direk yüz yüze görüşmelerle politika belgesi yaygınlaştırılacaktır.