Ulusal Zirve

Engelli bireyler ile yapılan toplantıların çıktısı olarak ortaya çıkartılan “Türkiye’de Engelli ve Genç Olmak Araştırması” sonuçları katılımcılarla paylaşılacaktır. Katılımcıların yerel toplantılarda yapılan uygulamalardan hareketle yapılacak 3 günlük çalıştay çalışması ile, engelli bireylere yönelik hizmetlerin şekillenmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak olan “Türkiye Engelli Gençlik Politika Belgesi” yapılan çalıştaylar sonucunda ortaya çıkartılacaktır. Süreçte uygulanması planlanan metodoloji yaygın ve sargın eğitim tekniklerine bağlı olarak, yuvarlak masa toplantıları, görsel sunumlar ve bilgilendirme şeklinde gerçekleştirilecektir.

Zirve Başvurusu ve Program İçeriği, bölgesel toplantılar tamamlandıktan sonra açıklanacaktır.