Proje Hakkında

Zihinsel engelli bireyler, Türkiye’nin en savunmasız grupları arasındadır. Genel ayrımcılık ve toplumdaki damgalama ve yetersiz politika ve hizmetler, onları sosyal açıdan dışlanmış bırakmakta ve önemli hizmetlere erişimi olmaksızın bırakmaktadır. Türkiye’de zihinsel engelli bireylerin sadece %20’si bir takım tedavi yöntemlerine erişebilmektedir. Birçoğu, konut, istihdam ve sosyal güvenlik gibi temel insan haklarını mahrum bırakılmakta ve bu nedenle geleceklerini belirlemek için başkalarına bağımlı kalmaktadır. Koşullar, düşük sosyo-ekonomik durumdaki ailelerin çocukları ve kadınları gibi dezavantajlı topluluklardan gelen insanlar için önemli ölçüde daha kötüdür. Ülkenin tamamında sadece sekiz tane hastane olması ve kapasitelerinin yetersiz olması, en büyüklerinden bazıları yılda 15.000’den fazla hastayı ağırlamalarına neden olmakta ve günde ortalama 500 poliklinik hastasına ev sahipliği yapmaktadır.

Bu durumun bir diğer kanıtlayıcı olgusu ise, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Engelli İstatistik Araştırması’dır. Araştırma’ya göre Kayıtlı olan engelli bireylerin % 77’si sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, % 40,4‘ü bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, % 28,7’si iş bulma olanaklarının arttırılması, % 25,6’sı eğitim olanaklarının arttırılması, % 17,7’si fiziksel çevre ve ulaşım imkanları konusunda düzenlemelerin yapılması yönünde kamu kurum ve kuruluşlarından beklentileri olduğunu belirtmektedir. Yapılan araştırmanın 2010 yılında yapıldığı düşünülür ise, geçen son senede bu araştırma verilerinin güncellenmesi ve engellilerin özelde genç engellilerin isteklerine göre engelli hizmetlerinin ve politikalarının şekillendirilmesi önem arz etmektedir.

Kamu-STK-Özel Sektör diyalogu çerçevesinde uygulanacak engelli politikasının, engellilerin ihtiyaçlarına ve engellileri özne olarak ana akıma alan politikaların gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Projenin amaçları :
– Ulusal Engelli Gençlik Politikasının, engellilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmesini sağlamak
– Yerel, bölgesel ve ulusal odaklı çıktı toplayarak kalkınma ekseninde engelli politikalarının şekillenmesine katkı sağlamak
– Engelli çalışmalarında Kamu-STK-Özel Sektör arasında köprü kurarak, engellilere yönelik hizmetlerin iyileşmesini sağlamak
– Engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda katılımını arttırmak ve engelli bireylerin karar alma mekanizmalarında görünürlüğünü arttırmak
– Engelli Hakları konusunda engellileri bilgilendirmek

Projemize katılacak katılımcılarımız, 18-30 yaş arasındaki engelli gençler, engellilere hizmet sağlayan kamu, özel sektör ve STK çalışanlarıdır. Projemizin yerel toplantılarına 180 birey ile ( 120 engelli birey), ulusal toplantıya ise 80 kişi ( 40 engelli birey ) katılacaktır.

Projemiz faaliyetleri Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (IBBS) bölgelerindeki 12 bölge illerinde ( Edirne, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kayseri, Adana, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır ) Temmuz 2018 ayı içerisinde her şehirde 1’er gün olmak üzere 10 engelli birey ve 5 STK, kamu veya özel sektör çalışanı ile birlikte gerçekleştirilecektir. Faaliyetlerde yaygın eğitim metodolojisi kullanılacak ve faaliyetler kapsamında engelli bireylerin isteklerini ve ihtiyaçlarını yansıtabilecekleri yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecektir.

Bu faaliyetlerin çıktılarının paylaşılması ve Elazığ’da Ağustos 2018’de gerçekleştirilecek Zirve’de paylaşılacaktır. Projenin ulusal ve uluslararası bağlamda etki oluşturması için, “Engelli Gençlik Politikası”, “Türkiye’de Engelli ve Genç Olmak” çıktıları, Türkiye’de engelli politikalarının gelişmesine katkı sağlayacak ve bu bağlamda politika oluşturma süreçlerine katkı sağlanması beklenmektedir. Uzun vadede, projemizin engelli çalışmalarına , engelli gençlere yönelik hizmet sunan kurumların verdiği hizmetlerin şekillenmesine ve bu hizmetlerin ihtiyaca odaklı olmasına katkı sağlanması beklenmektedir.