Türkiye’de Engelli ve Genç Olmak Araştırması

Araştırma Soru Formu’na ulaşmak için tıklayınız. . .

Ulusal Zirve

Engelsiz toplantılar katılımcıların yerel toplantılarda yapılan uygulamalardan hareketle yapılacak 3 günlük çalıştay çalışması ile, engelli bireylere yönelik hizmetlerin şekillenmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak olan “Türkiye Engelli Gençlik Politika Belgesi” yapılan çalıştaylar sonucunda ortaya çıkartılacaktır.

Engelsiz Toplantılar

Engelsiz Toplantılar : Engelli genç bireyler ve Engellilerle birlikte çalışan STK, kamu ve özel sektör 1’er günlük danışma toplantıları yapılacaktır. Toplantı Sürecinde, engellilere sunulan hizmetler, engelli hakları, engelli bireylerin istekleri ve beklentileri ele alınacak, Erasmus+ Programı tanıtılacaktır.

Türkiye Engelli Gençlik Politikaları Araştırması

Projemiz kapsamında  Türkiye’de engelli gençlere yönelik politikaların şekillenmesini doğru eksende gerçekleştirmek için, Türkiye genelinde engelli gençler ile birlikte online anket çalışması yapılacaktır. Anket çalışmasının içeriğinde engelli bireylerin istekleri, engelli bireylere yönelik hizmetlere yönelik algılar ve engellilik algısı üzerine dair bilgi vermesi sağlanılacaktır.